021-36616170

 

 

شرکت پویا صنعت مارلیک انواع مختلف باتری شارژر دیزل ژنراتور مارک DEEPSEA و DATAKOM و COMAP را به مشتریان عزیز عرضه می نماید ،

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEPSEA Battery Charger 

DSE9480 12V-10A
DSE9255 24V-5A
DSE9130 12V-5A
DSE9460 12V-5A
DSE9460 24V-5A
DSE9140 12V-10A
DSE9470 24V-10A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMAP Battery Charger 

ICHG-BC-12 
ICHG-BC-24

 

DATAKOM Battery Charger 

SMPS125-12V-5A
SMPS245-24V-5A
SMPS1210-12V-10A
SMPS2410-24V-10A