021-36616170

 

 

کنترل دور موتور(اینورتر) :

خدمات فروش و نصب و راه اندازی و تعمیرات اینورتر شامل برندهای زیر می باشد.

 • SEIMENS
 • SINEE
 • LS
 • DELTA
 • ABB
 • DANFOSS
 • HYUNDAI
 • SCHNEIDER
 • MITSUBISHI
 • SEW
 • LENZE

کنترل دور موتور(اینورتر) :

خدمات فروش و نصب و راه اندازی و تعمیرات اینورتر شامل برندهای زیر می باشد.

 • SEIMENS
 • SINEE
 • LS
 • DELTA
 • ABB
 • DANFOSS
 • HYUNDAI
 • SCHNEIDER
 • MITSUBISHI
 • SEW
 • LENZE

تصویر نمونه ای از اینورتر